Návody

Základní zásady pro umístění deskových otopných těles:

 • pod okno
 • shodná poloha středů otopného tělesa a okna
 • nesmí být omezeno proudění vzduchu kolem přestupní plochy otopného tělesa

Pro upevnění deskových otopných těles RADIK nabízíme sortiment upevňovacích prvků, který je uveden v katalogu KORAMONT a zcela pokrývá stávající potřebu montážních firem na upevnění otopných těles do všech běžně používaných stavebních materiálů. Jejich konstrukční řešení umožňuje při upevnění otopného tělesa narušit obal pouze v nezbytně nutných místech (v místě upevnění a připojení na otopnou soustavu) a obal zcela odstranit až po ukončení všech stavebních a dokončovacích prací.

K připojení deskového otopného tělesa na rozvod otopné soustavy doporučujeme použít takové armatury, aby bylo zajištěno:

 • regulace průtoku teplonosné látky otopným tělesem
 • uzavření otopného tělesa na straně vstupní a výstupní vody
 • vypuštění a napuštění otopného tělesa
 • demontáž otopného tělesa bez přerušení provozu otopné soustavy

Pro montáž deskových otopných těles RADIK v provedeních MM a VENTIL KOMPAKT doporučujeme použít montážní šablonu KORADO, která plnohodnotně nahradí přítomnost otopného tělesa v hrubé stavbě (viz katalog KORAMONT).

Všeobecné informace – Ventil Kompakt

Modely RADIK VK, RADIK VKU, RADIK VKL, RADIK VKM a RADIK COMBI VK jsou desková otopná tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem. Toto konstrukční řešení umožňuje spodní připojení otopného tělesa na otopnou soustavu. Osová vzdálenost spodních vývodů je vždy 50 mm a mají vnitřní závit G1/2. Svou konstrukcí jsou určena pro moderně řešené otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky a horizontálně vedeným potrubím pod otopným tělesem v podlaze, ve stěně nebo po stěně zakryté lištou.

Připojení na otopnou sestavu

Moderně koncipovaná otopná soustava předpokládá instalaci armatur, které zajistí uzavření otopného tělesa na straně vstupní a výstupní vody a popř. i vypuštění či napuštění otopného tělesa teplonosnou látkou bez přerušení provozu otopné soustavy. Volba armatur s ohledem na uvedené požadavky je závislá na materiálu rozvodného potrubí:

Měď nebo přesná tenkostěnná ocel, plast nebo kombinace plast-kov-plast:

použít kompaktní připojovací armaturu s roztečí 50 mm s redukcí G 1/2 na G 3/4 osazenou příslušnými svěrnými šroubeními dle materiálu a rozměrů připojovacího potrubí

Černé ocelové trubky s trubkovým závitem:

použít 2 ks uzavíracího šroubení

 

 

 

Ventil

Do zabudovaného vnitřního rozvodu je při kompletaci otopného tělesa osazen ventil, který je charakterizovan následujícími údaji:

 • hodnota součinitele k
 • z výroby je ventil přednastaven na stupeň 6
 • přednastavení na jiný stupeň se provádí speciálním klíčem se stupnicí
 • přednastavení na jiný stupeň provede montážní firma dle údajů v projektu po proplachu otopné soustavy před topnou zkouškou
 • ventil je z výroby utažen předepsaným momentem
 • vnější připojovací závit M 30 x 1,5
 • připojovací závit ventilu je opatřen bílou plastovou krytkou, která ho chrání před poškozením při transportu při instalaci otopného tělesa a zároveň ji lze použít při montážních pracích pro nastavení ventilu do polohy zavřeno nebo otevřeno

Dvoutrubková otopná soustava

Při použití deskových otopných těles v provedení VENTIL KOMPAKT je nezbytné, aby pro jejich správnou funkci byl stupeň přednastavení ventilu stanoven výpočtem a byl uveden v projektové dokumentaci. Při realizaci otopné soustavy musí být montážní organizací respektován. Z výroby je ventil přednastaven na stupeň 6 a po proplachu před zahájením topné zkoušky musí být nastaven speciálním klíčkem na požadovaný stupeň přednastavení.

Jednotrubková otopná soustava

Při použití deskových otopných těles v provedení VENTIL KOMPAKT je nezbytné, aby byl ventil přednastaven na stupeň 6. Pro nastavení požadovaného hmotnostního průtoku otopným tělesem doporučujeme použít kompaktní připojovací armaturu, která má pevně nastaven nebo má nastavitelný podíl zatékání teplonosné látky do otopného tělesa.

RADIK KLASIK

Model RADIK KLASIK je deskové otopné těleso v provedení KLASIK, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy. Svou konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařena šest příchytek.

RADIK VK

Model RADIK VK je deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařena šest příchytek.

Kompletní dokumentaci si můžete stáhnout zde: KORADO RADIK 2012

KORADO KORALUX – koupelnové radiátory

Trubková otopná tělesa KORALUX jsou určena především k vytápění koupelen, WC, kuchyní, obytných místností, kanceláří, vstupních a komunikačních prostor v obytných i veřejných budovách. Moderní konstrukce umožňuje dokonalé využití prostoru interiérů a výběr barevných odstínů splňuje požadavek na jejich barevné vyvážení. Díky své konstrukci jsou použitelné v teplovodních otopných soustavách s nuceným i samotížným oběhem teplonosné látky, její nejvyšší přípustná teplota je 110 °C. Vlastnosti teplonosné látky musí být v souladu s normou ČSN 07 7401. Je nutné dodržet tyto hlavní znaky kvality vody: rozsah pH 8,5 – 9,5 (platí pro soustavu neobsahující hliník), celková tvrdost vody (obsah Ca + Mg iontů) do 1 mmol/l, solnost v rozmezí 300 – 500 μS/cm a obsah kyslíku max. 0,1 mg/l.

Povrchová úprava

Použitá technologie garantuje dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost, kvalitní finální povrch a hygienickou nezávadnost povrchu otopného tělesa a je provedena s maximálním ohledem na životní prostředí.

Povrchová úprava se realizuje ve třech základních fázích:

 1. Příprava ocelového povrchu – obsahuje odmaštění, fosfátování a oplach ve třech stupních.
 2. Nanesení základního laku progresivní technologií kataforezního máčení (KTL) a jeho vypálení v peci. Tato fáze povrchové úpravy je rozhodující pro dlouhodobou životnost otopného tělesa.
 3. Nanesení vrchní vrstvy laku – používá se epoxy-polyesterový lak. Po jeho vytvrzení v peci a následném ochlazení je proces povrchové úpravy ukončen.

Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. Na zvláštní objednávku lze dodat otopná tělesa v jiných barevných odstínech dle vzorníku barev.

Kompletní dokumentaci si můžete stáhnout zde: KORADO KORALUX 2012

 

 


Přejít na web 

Slevová akce

Aktuálně

Vyměňte staré radiátory za nové.

Nové řady nové produkty nové ceny!

více